26 marca 2022r., Młodzież Wszechpolska obchodziła 100 – lecie istnienia organizacji

26 marca 2022 roku Młodzież Wszechpolska obchodziła 100 – lecie istnienia. Przez ten czas do organizacji dołączyło mnóstwo ludzi, którzy poświęcili swój czas, młodość, a nawet życie dla wolnej Polski.

1922 rok, to rok, w którym powstała Młodzież Wszechpolska, a dokładnie stało się to 25-26 marca na zjeździe kół NZMA z Warszawy, Poznania, Lublina i Krakowa oraz Związku Młodzieży Narodowej z Wilna powołano do życia jednolity Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska”.

Podstawowym dokumentem ideowym nowo powstałego stowarzyszenia stała się Deklaracja Programowa uchwalona na zjeździe założycielskim. Podkreślano w niej rolę odzyskania przez Polskę niepodległości. W opinii Wszechpolaków fakt odrodzenia niezawisłej państwowości nie stanowił końca walki o urzeczywistnienie idei narodowej, a był jedynie nowym etapem, w którym metody pracy uległy zmianie.

Postulowano włączenie do czynnego życia obywatelskiego jak najszerszych mas ludowych oraz dążenie do jak największej jednolitości narodowo-państwowej. W dziedzinie polityki wewnętrznej zwracano się stanowczo przeciw prądom ideowym, które ponad interesem narodowym stawiały interesy klasowe bądź jednostkowe, co wskazywało jasno na antysocjalistyczne i antyliberalne oblicze ruchu wszechpolskiego. Natomiast w dziedzinie polityki zewnętrznej postulowano silne oparcie granic państwa o Bałtyk oraz włączenie do Polski ziem, na których ludność polska góruje pod względem ilościowym lub cywilizacyjnym.

Reaktywowana w 1989 roku Młodzież Wszechpolska jest kontynuatorem działalności przedwojennego Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, na podstawie pełnomocnictwa wiceprezesa Związku Jacka Nikischa. Tak jak przed laty, w swoich dokumentach programowych deklaruje „wychowywanie młodzieży w duchu narodowo-katolickim i narodowo-solidarnym”. Jest ideowym spadkobiercę najlepszych tradycji Obozu Narodowego, a przede wszystkim myśli politycznej Romana Dmowskiego.

Tak, więc 26 marca 2022r., minęło 100 lat od powstania tej Wielkiej Ideowo Narodowej jak i też pod względem liczebności członków, organizacji.

Przebieg uroczystości

Wszechpolacy celebrowali rocznicę powstania organizacji w Warszawie. Rozpoczęto od Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej, a następnie uczczono pamięć przeszłych pokoleń Wszechpolaków pod pomnikiem Romana Dmowskiego w ramach Apelu Poległych.

Następnie odbył się Zjazd Zwyczajny, na którym zostały wybrane nowe władze, nie brakowało wielu znamienitych gości oraz przyjaciół organizacji.

Rola Młodzieży Wszechpolskiej

Młodzież Wszechpolska ma funkcję wychowawczą w kwestii kształtowania charakteru.

Tajemnice Sandry. W poszukiwaniu prawdy. Kup eBooka już dziś w wybranych księgarniach tekst alternatywny Jakiej Lampy Potrzebujesz? LampyDeccor.pl

Organizacja odrzuca konformizm, moralny relatywizm i liberalizm. Zwraca się ku fundamentalnym wartościom, jak Wiara, miłość do Boga, Ojczyzny i Narodu. W czasach, gdy dla wielu wiara to „średniowieczny zabobon”, a Polska to przeżytek Młodzież Wszechpolska stoi po stronie zasad. Wszechpolacy dążą do tego, by wspomniane wartości miały jak największe odzwierciedlenie w rzeczywistości – nie tylko w tym, co widoczne, ale przede wszystkim w sercach Polaków.

Wszystkie działania członków organizacji są po to, by Młodzież Wszechpolska dała naszej Ojczyźnie narodowo-katolickie kadry, działające w różnych dziedzinach (w końcu polityka to tylko jedna z płaszczyzn życia publicznego).

Dołącz do organizacji

Dołącz do Młodzieży Wszechpolskiej, wszelkie informacje znajdziesz tutaj: https://mw.org.pl/