Prawa autorskie

FILMY

Na serwerze portalu „Niezłomny Patriota” nie umieszczono ani jednego pliku filmowego. Na stronie „Niezłomny Patriota” zamieszczono tylko linki do filmów z zewnętrznych stron, które otwierają się w osobnych oknach (tzw. okienkach pop-up). Po kliknięciu w atrapę playera otwiera się zewnętrzna strona z filmem BEZPOŚREDNIO wyświetlanym na stronie źródłowej. Jak to udowodnić? Wystarczy spojrzeć na pasek adresu w otwartym oknie. Podstrona Historia TV  zbudowana jest na zasadzie zbioru linków do filmów opublikowanych na innych stronach internetowych, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za treści zewnętrznych stron internetowych.

Poprawność prawną takiego stanowiska potwierdził Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Według wyroku trybunału, osadzanie filmów na stronach internetowych nie jest piractwem nawet wtedy, gdy film na stronie źródłowej (z której pochodzi kod embed) został opublikowany z naruszeniem prawa autorskiego.

Wszystkie strony, do których filmów linkujemy, w regulaminach akceptowanych podczas rejestracji przez użytkowników zabraniają zamieszczania na nich materiałów niezgodnych z prawem autorskim. Nie jesteśmy w stanie weryfikować licencji wszystkich filmów zamieszczonych w internecie, dlatego zakładamy w dobrej wierze, że osoba lub firma, która je zamieściła, posiada do nich prawa autorskie lub zgodę właściciela praw autorskich na rozpowszechnianie w internecie.

Przypadki naruszenia praw autorskich do materiałów filmowych należy zgłaszać firmom, na których serwerach są zamieszczone. Gdy znikną z ich serwera (np. z serwera YouTube), nasze linki nie będą działać.

Ponieważ szanujemy prawa autorskie, dlatego linki do filmów można usuwać z naszej strony. Jeżeli zauważyłeś, że na naszym portalu zamieszczono materiał filmowy, do którego posiadasz prawa autorskie, które możesz niezbicie wykazać, poinformuj nas o tym, a my niezwłocznie usuniemy link do filmu. W wiadomości należy wskazać materiał naruszający prawa autorskie, uzasadnić żądania i oświadczyć, że posiadasz do niego prawa autorskie lub reprezentujesz właściciela praw autorskich na mocy zawartej z nim umowy. Link zostanie wówczas bezzwłocznie usunięty.

ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE

Administracja „Niezłomny Patriota” dokłada wielkich starań, aby wszystkie opublikowane na naszej stronie materiały nie naruszały praw autorskich. Dlatego stosujemy czworaki system działalności:

1. Artykuły do których publikacji nie posiadamy zgody właściciela praw autorskich stanowią dla nas podstawę do tworzenia własnych opracowań z zastosowaniem wyraźnych cytatów i powoływania się na źródło.

2. Artykuły chronione prawami autorskimi (Copyright) publikujemy za zgodą redakcji strony internetowej, autora tekstu lub wydawcy, podając link zwrotny do źródła.

3. Artykuły opatrzone licencją „Copyleft”, „Creative Commons” lub inną formą licencji, publikujemy zgodnie z wyznaczonymi przez autora warunkami, a informację o warunkach licencyjnych podajemy poniżej.

4. Publikacja materiałów własnych – tworzonych specjalnie dla „Niezłomny Patriota”, siłą rzeczy nie naruszają praw autorskich.

Jeżeli któryś z opublikowanych u nas materiałów narusza twoje prawa autorskie, prosimy o bezzwłoczny kontakt z Nami w celu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli materiał faktycznie narusza prawa autorskie – zostanie usunięty. Kopiując materiały ze stron źródłowych, które udzieliły licencji lub zgody na ich kopiowanie, zakładamy że zamieszczono je na nich z poszanowaniem prawa autorskiego.

ZGODA NA KOPIOWANIE ARTYKUŁÓW Z „Niezłomny Patriota”

Istnieje możliwość przedruków/przekopiowań materiałów tekstowych opublikowanych na stronie „Niezłomny Patriota” na czterech niezależnych zasadach:

Tajemnice Sandry. W poszukiwaniu prawdy. Kup eBooka już dziś w wybranych księgarniach tekst alternatywny Jakiej Lampy Potrzebujesz? LampyDeccor.pl

1. Materiały tworzone dla „Niezłomny Patriota” lub nadesłane do publikacji w „Niezłomny Patriota” przez ich autorów można rozpowszechniać w mediach niekomercyjnych (patrz poniższe punkty 5 i 6) bez ograniczeń pod warunkiem podania informacji autorskiej, o źródle i zamieszczenia linka zwrotnego do naszej strony. Media komercyjne mogą rozpowszechniać wspomniane teksty pod warunkiem uzyskania dodatkowej zgody Administracji. Zgoda nie dotyczy stron próbujących tworzyć naszemu portalowi nieuczciwą konkurencję (np. używających identycznej lub podobnej nazwy, podobnego logo lub szaty graficznej). Za strony komercyjne uważamy strony, które uzyskują pieniądze z linków, artykułów sponsorowanych, płatnych treści, kont premium, itp. Nie uważamy za nie stron uzyskujących pieniądze z darowizn, 1% z podatków i publikujących nieodpłatnie bannery (np. do zaprzyjaźnionych stron, wydarzeń, którym patronują, akcji społecznych, itp.). Artykuły własne na portalu „Niezłomny Patriota” można odróżnić od skopiowanych z innych stron tym, że pod tekstami pojawia się podpis „Źródło: Niezłomny Patriota” lub inicjałami autorów np.:„Artykuł sporządzony przez: JW”.

2. Uwaga! Jeśli skopiujesz na swojej stronie treść własną portalu „Niezłomny Patriota” jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na kopiowanie Twoich treści na portalu „Niezłomny Patriota”. Patrz punkt 5 dotyczący wzajemności. Zasada ta może być anulowana po dwustronnych negocjacjach.

3. Materiały zewnętrzne opublikowane na licencjach Creative Commons i Copyleft można rozpowszechniać zgodnie z ich wytycznymi.

4. Materiały zewnętrzne (kopiowane za zgodą innej strony internetowej lub czasopisma) można rozpowszechniać pod warunkiem uzyskania zgody u źródła pierwotnego, którym nie są “Niezłomny Patriota”. Np. teksty skopiowane z portalu “wPolityce” wymagają pisemnej zgody redakcji “wPolityce”.

5. Portal „Niezłomny Patriota” stosuje zasadę wzajemności, dlatego zgoda na kopiowanie wyrażona w punkcie 1 nie dotyczy stron, które udzieliły negatywnej odpowiedzi na prośbę o kopiowanie i stron, które nie życzą sobie by „Niezłomny Patriota” kiedykolwiek kopiowały ich treści. Strony, które wycofały zgodę nie mogą kopiować treści własnych „Niezłomny Patriota” od momentu cofnięcia zgody, ale mogą zachować treści opublikowane wcześniej jeśli cofnięcie zgody nie wymaga usunięcia opublikowanych wcześniej w „Niezłomny Patriota” treści.

6. W wyjątkowych sytuacjach portal „Niezłomny Patriota” zastrzega prawo do anulowania, wstrzymania lub zakazania korzystania ze zgody licencyjnej opisanej w punkcie 1 przez dane strony internetowe. Strony te są zobowiązane do bezzwłocznego usunięcia materiałów pochodzących z „Niezłomny Patriota”.