Młodzież Wszechpolska… No właśnie – dlaczego wszechpolska?

Zdaniem niektórych osób przedrostek „Wszech” nie jest potrzebny, aczkolwiek używanie określenia wszechpolskość również i dziś jest uzasadnione.

W przeszłości przedrostek “wszech” do słowa polskość odnosił się do podkreślenia, że pomimo rozbicia na 3 zabory, jesteśmy jednym Narodem ponad granicami.

Wspominałem powyżej, że również i dziś zastosowywanie tego terminu jest uzasadnione. Dlaczego?

Choćby i z tego względu, że poza granicami naszej Ojczyzny mieszka około 20 milionów Polaków. Są to zarówno ludzie, którzy wyjechali z Polski np. z przyczyn ekonomicznych, jak i ci, którzy pozostali na Kresach Wschodnich, albo zostali wywiezieni w głąb Rosji.

Pamiętajmy: używając określenia „wszechpolskość”, podkreślamy fakt, że my, Polacy, stanowimy jeden Naród ponad granicami.

~ Bartosz Florek

Tajemnice Sandry. W poszukiwaniu prawdy. Kup eBooka już dziś w wybranych księgarniach tekst alternatywny Jakiej Lampy Potrzebujesz? LampyDeccor.pl