Żołnierze i dowódcy

Żołnierze i dowódcy podziemia polskiego. Armia Krajowa.