18 LISTOPADA 1918 r.- UTWORZENIE RZĄDU MORACZEWSKIEGO

Rząd Moraczewskiego 1918

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej został utworzony przez Józefa Piłsudskiego, a kierował nim socjalistyczny premier Jędrzej Moraczewski.

Nowo zaprzysiężony rząd miał na celu kontynuację działań powołanego przez Radę Regencyjną, prowizorium rządowego Władysława Wróblewskiego pod aspektem organizacyjnym i prawnym. Natomiast politycznie był częścią rządu lubelskiego Ignacego Daszyńskiego, który był  podporządkowany Marszałkowi Piłsudskiemu.

WPROWADZONE REFORMY:

 • Powszechne prawo wyborcze również dla kobiet,
 • Ustanowienie 8- godzinnego dnia pracy,
 • Zagwarantowanie legalności związków zawodowych i prawa do strajku,
 • Wprowadzenie inspekcji pracy oraz ubezpieczeń chorobowych

20 listopada 1918 roku nowy rząd ogłosił program, zakładający przebudowę ustroju gospodarczego i społecznego według doktryny socjalistycznej. Ówczesny rząd zapowiedział również wywłaszczenie wielkiej własności ziemskiej i oddanie jej w ręce ludu pracującego pod kontrolą państwową, upaństwowienie kopalń i całego przemysłu. Jedynym posłem zagranicznym zaakceptowanym przez rząd Moraczewskiego był poseł Harry Kessler.

Zaledwie kilka miesięcy później, a dokładnie 16 stycznia 1919 roku rząd Moraczewskiego ustąpił. Marszałek dążył do porozumienia z prawicą oraz uspokojenia sytuacji w niepodległej Polsce.  Przeciwnicy gabinetu Moraczewskiego uważali go za zbyt radykalny, zaś zwolennicy odmawiali wykonywania jego poleceń (np., płacenia podatków). Według jednego z działaczy Narodowej Demokracji Stanisława Głąbińskiego, będący u władzy rząd stanowczo sprzeciwiał się rekrutacji i tworzeniu armii polskiej, chciał poprzestać na tzw.,Milicji Ludowej”, która według jego opinii była bojówką socjalistyczną. Także w krajach Ententy niechętnie widziano rząd składających się z byłych sojuszników Niemiec.

SKŁAD RZĄDU MORACZEWSKIEGO:

 • Prezydent Ministrów :Jędrzej Moraczewski- Polska Partia Socjalistyczno- Demokratyczna
 • Min. Aprowizacji: Antoni Mińkiewicz- bezpartyjny
 • Min. Komunikacji: Jędrzej Moraczewski- Polska Partia Socjalistyczno- Demokratyczna
 • Stanisław Stączek- Polskie Stronnictwo Ludowe- Lewica
 • Min. Kultury i Sztuk Pięknych: Medard Downarowicz- Stronnictwo Niezawisłości Narodowej
 • Min. Poczt i Telegrafów: Tomasz Arciszewski- Polska Partia Socjalistyczna
 • Min. Pracy i Opieki Społecznej: Bronisław Ziemięcki- Polska Partia Socjalistyczna
 • Min. Przemysłu i Handlu: Jerzy Iwanowski- Polska Partia Socjalistyczna
 • Min. Robót Publicznych: Andrzej Kędzior- Polskie Stronnictwo Ludowe ,, Piast”
 • Józef Pruchnik-  Polskie Stronnictwo Ludowe- Lewica
 • Franciszek Wojda- Zjednoczenie Ludowe
 • Min. Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Błażej Stolarski- Polskie Stronnictwo Ludowe ,,Wyzwolenie”
 • Min. Skarbu Państwa: p.o. Władysław Byrka –bezpartyjny
 • Min. Spraw Wewnętrznych: Stanisaw Thugutt – Polskie Stronnictwo Ludowe ,,Wyzwolenie”
 • Min. Spraw Wojskowych: p.o. Edward Śmigły- Rydz( w zastępstwie Józefa Piłsudskiego)- bezpartyjny
 • Jan Wroczyński- bezpartyjny
 • Min. Spraw Zewnętrznych: Leon Wasilewski- Polska Partia Socjalistyczna
 • Min. Sprawiedliwości: Leon Supiński- Zjednoczenie Demokratyczne
 • Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: Ksawery Prauss- Polska Partia Socjalistyczna
 • Min. Zdrowia Publicznego: p.o. Witold Chodźko- bezpartyjny
 • Minister bez teki: Tomasz Nocznicki- Polskie Stronnictwo Ludowe ,,Wyzwolenie”
 • Minister bez teki: Wincenty Witos- Polskie Stronnictwo Ludowe ,, Piast”
 • Minister bez teki: Marian Malinowski- Polska Partia Socjalistyczna

Opracowała: Agnieszka Jop
Źródło: wikipedia.pl

Tajemnice Sandry. W poszukiwaniu prawdy. Kup eBooka już dziś w wybranych księgarniach tekst alternatywny Jakiej Lampy Potrzebujesz? LampyDeccor.pl